Ugrás a fő tartalomra

4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.


+36 54 / 951-961

Projektek


GINOP-6.1.3.-17-2018-00003

Tartalomjegyzék

 

Projekt összefoglaló

Projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Projekt azonosító: GINOP-6.1.3.-17-2018-00003

Támogatás összege: 107 809 800 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt célja:

Idegen nyelvi készségekkel nem, vagy alacsony szinten rendelkező célcsoportok számára szervezett nyelvi képzések megvalósítása. A kérelem meghatározó célrendszereként kívánjuk elérni, hogy a bevont hallgatók minél nagyobb arányban végezzék el a képzéseket és részesüljenek munkaerőpiaci szempontból értékes, hosszútávon piacképes tudásban.

Célcsoportja:

Jelen támogatási kérelem kiemelt/közvetlen célcsoportját a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeivel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek alkotják, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, vagy szakiskolai tanulók. További közvetlen célcsoportok az idegen nyelvi készséggel egyáltalán nem, vagy csak csekély szinten rendelkező, munkaképes korú, 16-65 év közötti személyek, akik legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkeznek, lakhelyük vagy tartózkodási helyük Hajdú-Bihar megyében van. A felmerülő igények kielégítésére tervezünk egészségügyi és közgazdasági szakmai nyelvet tanuló csoportokat kialakítani, és várjuk a felszolgálókat is szakmai nyelvi képzésre.

A célok eléréséhez tervezett tevékenységek:

 • Kampány/toborzás a célcsoport elérése és motiválása, bevonása érdekében
 • Célcsoport tagok szintfelmérése
 • Képzések megvalósítása
 • A résztvevők tanulásmódszertani készségeinek fejlesztése
 • Pedagógusok módszertani továbbképzése
 • Jó-gyakorlatok megosztása belső továbbképzéseken
 • Weboldal létrehozása- regisztráció, feladatbank
 • A tanfolyamok zárása belső vizsgával, ahol a résztvevők sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak
 • Elégedettségmérés

Projekt számszerűsíthető vállalásai:

 • képzési csoportok száma: 55
 • képzésbe bevontak száma: 720 fő
 • oktatási tevékenységbe bevont pedagógusok módszertani továbbképzése: 1 alkalom, 30 óra

Megvalósítás ütemezése:

 • 1. mérföldkő: képzési tevékenység megkezdése, a projekt megkezdése utáni 300. nap
 • 2. mérföldkő: képzések elvégzésének igazolása, a projekt fizikai befejezésének időpontja
 • Projekt befejezése: 2022. június 30.

Galéria

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum

Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola és Kollégium

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum


Projektesemények, eredmények

Pedagógus továbbképzés - 2019. március 21-23.

Beszámoló

A Tanulásmódszertan tanítása című továbbképzésen vettünk részt kollégámmal 2019. március 21-23-ig Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban. Mindketten idegen nyelvet tanítunk, angol, illetve német nyelvet. Érdeklődéssel fogtunk neki a továbbképzésnek. Jó volt szakos kollégákkal együtt tölteni 3 napot, sok információval gazdagodtunk, rengeteg ötletet hallottunk. Nagyon hasznos volt a kollegákkal való tapasztalat- és információcsere.

A tanfolyam elején beszéltünk a tanulás gátjairól, melyek azok a tényezők, melyek akadályozzák a hatékony tanulást. Csoportmunkában ismerkedtünk egymással, illetve így oldottunk meg közösen feladatokat is. Megállapítottuk, melyek a tanulás gátjai, majd megismerkedtünk tanulási stílusokkal, technikákkal. Beszéltünk a tanulási stratégiák alaptípusairól, saját magunk típusát is megállapítottuk interaktív formában.

Nagyon érdekes volt Edward de Bono 6 kalao modellje a figyelem és gondolkodás fejlesztéséhez. Sok figyelemösszpontosító gyakorlatot csináltunk, melyek nagyon hasznosak voltak.

A kreatív írással sok időt töltöttünk el, számos gyakorlatot ismertünk meg, próbáltunk ki, amelyek mind nagyon hasznosak a nyelvtanítás során.

Az olvasásfejlesztést egy program segítségével ismertük meg, mely során a magunkkal hozott számítógépen gyakoroltuk a dinamikus olvasás fejlesztését célzó gyakorlatokat. A dinamikus olvasás fejlesztése szintén segítség lehet a nyelvtanításban, nyelvtanulásban, hiszen az iskolai tanulmányok nagy része során a tanulók szövegekkel, olvasmányokkal találkoznak mind az anyanyelvükön, mind idegen nyelven is.

Az előadó egy nagyon tapasztalt, elkötelezett hölgy volt, aki türelmével, nyugodtságával, kreatív tanítási módszereivel folyton ébren tartotta a figyelmet, így nagyon hamar elröpült a három nap.

Kovács Andrea

BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szintfelmérő - 2019. január 29.

2019. január 29-én, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeiben egyszerre került sor angol és német nyelvből a GINOP-6.1.3-17-2018-00003 pályázat megvalósulási szakaszának első szintfelmérőjének megírására. A teszten elért eredmények alapján kerültek besorolásra a jelentkezők a tudásuknak megfelelő csoportba.

GINOP-6.1.3. belső továbbképzés I. -2019. január 24.

2019. január 24-én került megrendezésre a pályázat megvalósíthatósági tanulmányában vállalt belső továbbképzések közül az első. A rendezvényen a tagintézmények projektasszisztensei, valamint nyelvtanárai vettek részt. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban megtartott szakmai megbeszélés több témában zajlott. Pelyhéné Bartha Irén Főigazgató Asszony köszöntője után a pályázat eddigi tevékenységeiről Nagy Mónika, a projekt szakmai vezetője számolt be. Papp Gábor, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese a képzések lebonyolításának gyakorlati feltételeiről, a nyelvtanulás kiemelt szerepéről beszélt. Teberán Tibor, a BSZC rendszergazdája a nyelvi pályázatban használatos online felületet mutatta be, ahol a tanárok az órai megjelenések adminisztrálásán túl önálló tanulást támogató nyelvi tartalmakat, segédanyagokat oszthatnak meg diákjaikkal. Végül Szűcsné Csontos Katalin, szakmai megvalósító, a BSZC-team tagja, bemutatta a kurzus német nyelvkönyvcsaládját. Az előadások után a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolása következett.

Sajtóközlemények

Hírarchívum

Oktatók továbbképzése a GINOP-6.1.3. pályázatban-2022. május 26.-28.

A GINOP-6.1.3-17-2018-00003 „Az idegen nyelvi készségek fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban” pályázat keretében az angol és német szakos oktatók 2022. május 26-28. között vettek részt „Az interaktív táblák és a WordWall3 feladatszerkesztő program használata a 21. század mobilalapú oktatásában” elnevezésű 30 órás, az SKC Holding közreműködésével megvalósult akkreditált képzésen.

A három napos kurzus a technológia rohamszerű fejlődésének felvázolásával indult. A résztvevők érdekes, sőt megdöbbentő képeket, videókat láttak arról, hogy mire képes a 3D nyomtatási technológia, milyen egy okos város, milyen jövő vár az emberiségre nem is olyan távoli jövőben. Keresték azokra a kérdésekre a választ, hogy hol kap helyet ebben a digitális társadalomban a tudás, mit vesz el és mit ad a digitális kor, mit tud kezdeni az iskola ezekkel a hatásokkal, hogyan tud alkalmazkodni a pedagógus a megváltozott gondolkodással, készségekkel és igényekkel felnövő alfa-generációhoz.

A második blokkban már az oktatásra helyeződött a hangsúly. A digitális kor kihívásaira válaszul átrendeződik a tanárok kompetenciatérképe. Ma még nem is létező szakmák elsajátításához szükséges készségek megszerzésére kell felkészíteni a diákokat, és egyre inkább előtérbe a kerül komplex problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, koordinálási-, irányítási képesség stb.

Ezen a továbbképzésen résztvevő oktatók megtették az első lépést és szélesítették digitális műveltségüket. Először is megismerték a pályázati támogatásból vásárolt SKC (Success & Knowledge Center) okostáblák használatát.  A résztvevők kipróbálták, hogyan funkcionál az okostábla egyszerű táblaként, vagy kivetítőként, de igazi feladatát akkor látja el, ha a táblára szabott szoftverek kerülnek használatra. Erre kínál kiváló lehetőséget a Wordwall szoftver, amely a magas színvonalú digitális oktatás mellett hatékonyabbá teszi az oktatók napi munkáját, rövid idő alatt látványos, motiváló, a diákok érdeklődését lekötő feladatok készíthetők vele. 

A képzésen lépésről lépésre vették sorra a résztvevők a különböző feladattípusokat, zárófeladatként pedig önállóan készítettek feladatokat saját tárgyukhoz kapcsolódóan. Így a 40 oktató a képzés végére összeállított egy angol és német feladatokból álló, publikus, digitális feladatbankot.

A képzésnek a szakmai továbblépés mellett más hozadéka is volt, ugyanis a továbbképzések azok az alkalmak, ahol a helyileg szétszórtan elhelyezkedő tagintézmények oktatói találkozhatnak. A három nap alatt ismeretségek, barátságok is szövődtek a későbbi együttműködés reményében.  

Pedagógus továbbképzés - 2019. március 21-23.

Beszámoló

A Tanulásmódszertan tanítása című továbbképzésen vettünk részt kollégámmal 2019. március 21-23-ig Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban. Mindketten idegen nyelvet tanítunk, angol, illetve német nyelvet. Érdeklődéssel fogtunk neki a továbbképzésnek. Jó volt szakos kollégákkal együtt tölteni 3 napot, sok információval gazdagodtunk, rengeteg ötletet hallottunk. Nagyon hasznos volt a kollegákkal való tapasztalat- és információcsere.

A tanfolyam elején beszéltünk a tanulás gátjairól, melyek azok a tényezők, melyek akadályozzák a hatékony tanulást. Csoportmunkában ismerkedtünk egymással, illetve így oldottunk meg közösen feladatokat is. Megállapítottuk, melyek a tanulás gátjai, majd megismerkedtünk tanulási stílusokkal, technikákkal. Beszéltünk a tanulási stratégiák alaptípusairól, saját magunk típusát is megállapítottuk interaktív formában.

Nagyon érdekes volt Edward de Bono 6 kalao modellje a figyelem és gondolkodás fejlesztéséhez. Sok figyelemösszpontosító gyakorlatot csináltunk, melyek nagyon hasznosak voltak.

A kreatív írással sok időt töltöttünk el, számos gyakorlatot ismertünk meg, próbáltunk ki, amelyek mind nagyon hasznosak a nyelvtanítás során.

Az olvasásfejlesztést egy program segítségével ismertük meg, mely során a magunkkal hozott számítógépen gyakoroltuk a dinamikus olvasás fejlesztését célzó gyakorlatokat. A dinamikus olvasás fejlesztése szintén segítség lehet a nyelvtanításban, nyelvtanulásban, hiszen az iskolai tanulmányok nagy része során a tanulók szövegekkel, olvasmányokkal találkoznak mind az anyanyelvükön, mind idegen nyelven is.

Az előadó egy nagyon tapasztalt, elkötelezett hölgy volt, aki türelmével, nyugodtságával, kreatív tanítási módszereivel folyton ébren tartotta a figyelmet, így nagyon hamar elröpült a három nap.

Kovács Andrea

BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szintfelmérő - 2019. január 29.

2019. január 29-én, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeiben egyszerre került sor angol és német nyelvből a GINOP-6.1.3-17-2018-00003 pályázat megvalósulási szakaszának első szintfelmérőjének megírására. A teszten elért eredmények alapján kerültek besorolásra a jelentkezők a tudásuknak megfelelő csoportba.

GINOP-6.1.3. belső továbbképzés I. -2019. január 24.

2019. január 24-én került megrendezésre a pályázat megvalósíthatósági tanulmányában vállalt belső továbbképzések közül az első. A rendezvényen a tagintézmények projektasszisztensei, valamint nyelvtanárai vettek részt. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban megtartott szakmai megbeszélés több témában zajlott. Pelyhéné Bartha Irén Főigazgató Asszony köszöntője után a pályázat eddigi tevékenységeiről Nagy Mónika, a projekt szakmai vezetője számolt be. Papp Gábor, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese a képzések lebonyolításának gyakorlati feltételeiről, a nyelvtanulás kiemelt szerepéről beszélt. Teberán Tibor, a BSZC rendszergazdája a nyelvi pályázatban használatos online felületet mutatta be, ahol a tanárok az órai megjelenések adminisztrálásán túl önálló tanulást támogató nyelvi tartalmakat, segédanyagokat oszthatnak meg diákjaikkal. Végül Szűcsné Csontos Katalin, szakmai megvalósító, a BSZC-team tagja, bemutatta a kurzus német nyelvkönyvcsaládját. Az előadások után a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolása következett.

GALÉRIA

Interaktív táblák és Wordwall továbbképzés

20220526_101046(1).jpg
20220526_101411.jpg
20220526_100710.jpg

GINOP-6.1.3.-17-2018-00003


Csatolt fájlok

projekttabla_2020_ESZA_fekvo_A3.pdf

Letöltés


KIMIKK
BelügyminisztériumHBKIKIKKKIMMNVNSZFH

  • SZC logo fehér
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

   4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.

  • Telefon: +36 54 / 951-961

   E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

   OM azonosító: 203030

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000194 Engedélyszám: E/2020/000017


  2024Berettyóújfalui Szakképzési Centrum