Ugrás a fő tartalomra

4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.


+36 54 / 951-961

Karrier


Összes karrierlehetőség

Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola igazgatói pályázat

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
Iskola címe 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7.
Honlap https://verespgsz-buj.hu/
E-mail cím titkarsag@veresp.berettyoujfaluiszc.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama 5 év
Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidő, munkaviszony
Munkavégzés helye 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7.
Feladat típusa Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátása.
Illetmény A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
Elvárt képzettség a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
- felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Leírás

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

Betölthetőség időpontja 2024. július 1.
Jelentkezési határidő 2024. május 6.
Jelentkezés módja A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt fájlok

Igazgatói pályázati felhívás_Berettyóújfalui SZC_VeresPéter Gimn.,Techn. és SZKI _szakképző int._2024.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK
BelügyminisztériumHBKIKIKKKIMMNVNSZFH

  • SZC logo fehér
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

   4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.

  • Telefon: +36 54 / 951-961

   E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

   OM azonosító: 203030

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000194 Engedélyszám: E/2020/000017


  2024Berettyóújfalui Szakképzési Centrum