A 2018/2019-es tanévben induló szakközépiskolai képzéseink:

Váltás táblázatos nézetre

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 543 02

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 811 01

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 341 01
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 582 03
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 582 04
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 521 03

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 521 06
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 582 08
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 521 08

A magyar hagyományos népi fazekasság területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelelnek, de a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni mind az anyag–előkészítésben, mind a tárgyalkotásban, díszítésben.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma 34 215 01

A népművészet hagyományait, a népi kézműves, ezen belül kiemelten a népi bőrműves tárgyalkotás és a díszítőművészet funkcionális és esztétikai törvényszerűségeit alapul vevő, egyben korunk igényeihez igazodó, a mai tárgy– és környezetkultúrába szervesen illeszkedő bőrműves termékkészítés.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma 34 215 01

A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 541 05

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 34 811 03
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Ösztöndíjra jogosító hiányszakma!

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 34 762 01
BSZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

Képzés helye: OKJ szám:
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 34 522 04
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X