Infóblokk
× Világos stílus Sötét stílus

Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Beszámoló

A Tanulásmódszertan tanítása című továbbképzésen vettünk részt kollégámmal 2019. március 21-23-ig Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban. Mindketten idegen nyelvet tanítunk, angol, illetve német nyelvet. Érdeklődéssel fogtunk neki a továbbképzésnek. Jó volt szakos kollégákkal együtt tölteni 3 napot, sok információval gazdagodtunk, rengeteg ötletet hallottunk. Nagyon hasznos volt a kollegákkal való tapasztalat- és információcsere.

A tanfolyam elején beszéltünk a tanulás gátjairól, melyek azok a tényezők, melyek akadályozzák a hatékony tanulást. Csoportmunkában ismerkedtünk egymással, illetve így oldottunk meg közösen feladatokat is. Megállapítottuk, melyek a tanulás gátjai, majd megismerkedtünk tanulási stílusokkal, technikákkal. Beszéltünk a tanulási stratégiák alaptípusairól, saját magunk típusát is megállapítottuk interaktív formában.

Nagyon érdekes volt Edward de Bono 6 kalao modellje a figyelem és gondolkodás fejlesztéséhez. Sok figyelemösszpontosító gyakorlatot csináltunk, melyek nagyon hasznosak voltak.

A kreatív írással sok időt töltöttünk el, számos gyakorlatot ismertünk meg, próbáltunk ki, amelyek mind nagyon hasznosak a nyelvtanítás során.

Az olvasásfejlesztést egy program segítségével ismertük meg, mely során a magunkkal hozott számítógépen gyakoroltuk a dinamikus olvasás fejlesztését célzó gyakorlatokat. A dinamikus olvasás fejlesztése szintén segítség lehet a nyelvtanításban, nyelvtanulásban, hiszen az iskolai tanulmányok nagy része során a tanulók szövegekkel, olvasmányokkal találkoznak mind az anyanyelvükön, mind idegen nyelven is.

Az előadó egy nagyon tapasztalt, elkötelezett hölgy volt, aki türelmével, nyugodtságával, kreatív tanítási módszereivel folyton ébren tartotta a figyelmet, így nagyon hamar elröpült a három nap.

Kovács Andrea

BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2019. január 29-én, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeiben egyszerre került sor angol és német nyelvből a GINOP-6.1.3-17-2018-00003 pályázat megvalósulási szakaszának első szintfelmérőjének megírására. A teszten elért eredmények alapján kerültek besorolásra a jelentkezők a tudásuknak megfelelő csoportba.

2019. január 24-én került megrendezésre a pályázat megvalósíthatósági tanulmányában vállalt belső továbbképzések közül az első. A rendezvényen a tagintézmények projektasszisztensei, valamint nyelvtanárai vettek részt. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban megtartott szakmai megbeszélés több témában zajlott. Pelyhéné Bartha Irén Főigazgató Asszony köszöntője után a pályázat eddigi tevékenységeiről Nagy Mónika, a projekt szakmai vezetője számolt be. Papp Gábor, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese a képzések lebonyolításának gyakorlati feltételeiről, a nyelvtanulás kiemelt szerepéről beszélt. Teberán Tibor, a BSZC rendszergazdája a nyelvi pályázatban használatos online felületet mutatta be, ahol a tanárok az órai megjelenések adminisztrálásán túl önálló tanulást támogató nyelvi tartalmakat, segédanyagokat oszthatnak meg diákjaikkal. Végül Szűcsné Csontos Katalin, szakmai megvalósító, a BSZC-team tagja, bemutatta a kurzus német nyelvkönyvcsaládját. Az előadások után a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolása következett.