Logó

Logó

Pályázat


A "BSZC Csillagai" díjátadó 2022

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetősége 2017-ben hagyományteremtő szándékkal hívta életre a BSZC Csillagai elnevezésű ünnepélyes díjátadót, azzal a céllal, hogy jutalomban részesítsék mindazon tanulókat és felkészítő tanáraikat, akik a tanév során kiemelkedő versenyeredményeket értek el.

Csillagok

2022.június 9-én a BSZC Bocskai István Szakképző Iskola adott otthont a rendezvénynek, immár második alkalommal, Hajdúszoboszlón.

A díjátadó Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr beszédével vette kezdetét. Képviselő úr gratulált a díjazottaknak, majd az iskola, a tanulás éveinek fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy a tanulás évei után jön a nagybetűs élet, amikor nem lesz ott az osztályfőnök, egyedül kell megoldani a problémákat. Czeglédi Gyula úr, Hajdúszoboszló város polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Külön megemlékezett a pedagógus napról, majd kifejtette, hogy az önkormányzat is prioritásként kezeli a városi oktatási intézmények helyzetét, annak javítását.

Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgató asszonya elmondta, hogy az elmúlt két és fél évben sajnos a világméretű COVID-járvány miatt a személyes találkozások, ünnepségek és ünneplések háttérbe szorultak. Kiemelte, hogy éppen ezért különösen nagy öröm, hogy ismét van mód ilyen formában ünnepelni a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum legjobbjait. A tanulók kimagasló eredményei, sikerei hírül viszik az intézmények jó hírét és erősítik a városok közösségének egységét. Hajdú-Bihar megye vidéki városai ugyanis csak akkor fejlődhetnek dinamikusan tovább, ha a jövő generációi elkövetkezendő életük színteréül választják majd ezeket a településeket. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a fejlődés motorjául szolgáló jól képzett és felkészült munkaerő.

Díjátadás

Kifejtette, hogy a tartalmilag és strukturálisan átalakult szakképzés a jövő nyertes fiataljainak oktatásáért működik. A Centrum minden településen a helyi városvezetéssel szorosan együttműködve alakítja az intézmények működését.

A cél az, hogy a szakképzés intézményeiben végzettek száma és felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez. Hozzátette azt is, hogy a minőségi munkaerő-utánpótlás biztosítása akkor lehetséges, ha a munkaadói igényeket leginkább közelítő tartalmat magába foglaló szakmák oktatása folyik egy keresletvezérelt, duális képzési rendszerben. Vannak intézmények, cégek, vállalatok, amelyek évek óta partnerei a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum iskoláinak ebben a munkában. Közülük is néhány kiemelkedő munkát végzett a duális szakképzésben. Végül elmondta, hogy ebben a tanévben első alkalommal az ezen a területen példaértékű munkát végzett duális partnereit is a BSZC legjei közé emelik, és hagyományteremtő módon fejezik ki elismerésüket és köszönetünket a „BSZC Csillagai” rendezvényen.

Harsányi István igazgató úr is megosztotta ünnepi gondolatait a publikummal. Megtisztelőnek érzi, hogy ismét a Bocskai István Szakképző Iskola ad otthont ennek a rendezvénynek, és kiemelte, hogy igen jó kapcsolatot ápolnak mind a városvezetéssel, mind a duális partnerekkel. Véleménye szerint egy oktatási intézményben fontos a felzárkóztató munka, de ugyanilyen fontos a tehetséggondozás is, hiszen a kiemelkedő eredményeket elért tanulók, oktatók követendő példaként állnak a következő generációk számára.

A köszöntő beszédek elhangzása után a 2021/2022-es tanévben jelentős versenyeredményeket elért tanulók és oktatóik díjazására került sor. 88 tanuló és 33 oktató vehetett át főigazgatói dicséretet. Számos szakmai versenyen, sporteseményen értek el kimagasló eredményeket egyéni és csapatszinten is.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum meghatározó duális partnerei közül többen is elismerésben részesültek.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Gimnázium és Technikum és a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház között évtizedekre visszavezethető szoros kapcsolat áll fenn. A Gróf Tisza István Kórház részéről a „Kiváló Duális Partner” elismerést Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási főigazgató vette át Pelyhéné Bartha Irén főigazgató asszonytól és Papp Gábor kancellár úrtól.

A Polyduct Nyrt. 1992-ben műanyagcső gyártására alakult részvénytársaság, az akkor nagy ütemben felfutó infrastrukturális beruházások kiszolgálására. 1997-ben indította el a rotációs öntési technológia meghonosítását, megszervezve a tervezést, szerszám- és termékgyártást valamint a piaci jelenlét alapját, a kereskedelmi hálózatot. A műhely szakember igényének kielégítésére, 2011/2012. tanévtől kezdődően, a BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola tanulói közül tanévenként több szerkezetlakatos tanuló gyakorlati képzését biztosította tanulószerződés keretében. A megújuló ipar jogos elvárása, hogy a szakképzés képes legyen követni az innovatív folyamatokat. A Szakképzés 4.0 stratégia hosszútávú fejlesztési terv célja, hogy a szakképzésünk a vállalatok valódi partnerévé váljon. Jelenleg 24 főnek, a POLYDUCT két önálló gépészet ágazatban tanuló csoport részére biztosít munkatapasztalatokat és a gyakorlati tudáselemek megszerzését. A „Kiváló Duális Partner” elismerést Egri Tibor vezérigazgató úr vette át.

Schubert Istvánt a piaci lehetőségek, a szakma magas szintű művelése arra késztette, hogy társaival 1999.11.08-án megalapították a "NORTON-4" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. A cég 2005/2006-os tanévtől kezdődően az állam és a magánszféra konstruktív együttműködésével folytatja a szakmunkástanulók képzését. Az elmúlt időben 161 gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, géplakatos, hegesztő szakmákat tanuló ifjak végeztek mesterúr szakmai irányításával. A „Szakképzésért végzett kimagasló munkájáért” elismerés átadásakor további munkájához sok sikert kívánt a Centrum vezetése.

A színvonalas esemény hangulatát a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tanulóinak művészi produkciói, illetve kiállítások színesítették. A díjazottak közös fotójának elkészülte után állófogadás zárta az eseményt.

Képek az ünnepségről

X Csillagok
X Díjátadás