Logó

Logó

Pályázat


Főigazgatói dicséret a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum „Csillagainak”

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum legkiválóbb eredményeket elért tanulóit díjazták 2019. június 5-én Hajdúnánáson.

Csillagok

A „BSZC Csillagai” rendezvény 2017-ben indult útjára arra a céllal, hogy méltó elismerést kapjanak a tanév során kimagasló eredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik. Minden évben más-más tagintézmény ad otthon a fennkölt eseménynek, 2019. június 5-én a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája volt a házigazda.

Az ünnepséget a hajdúnánási iskola tagintézményvezetője, Pappné Fülöp Ildikó nyitotta meg, majd Pelyhéné Bartha Irén főigazgató asszony mondta el ünnepi beszédét. Főigazgató asszony kifejtette, hogy a mai oktatási intézmények a változások korát élik, újabb és újabb kihívásokkal néznek szembe.

A negyedik ipari forradalom korszakát éljük, amely meghatározza a dinamikusan növekvő magyar gazdaság fejlődésének irányát és ütemét is. Az Ipar 4.0 kínálta lehetőségek maximális kihasználása csak akkor lehetséges, ha a vállalatok felkészültségén túl, a megfelelő tudással bíró munkaerő is folyamatosan rendelkezésre áll. Ennek biztosítása igen nagy kihívások és feladatok elé állítja a szakképzés egész intézményrendszerét. Új munkakörök, technológiák születnek, egyes foglalkozások megszűnnek, vagy átalakulnak, a digitális tudás és ismeret felértékelődik, A cél tehát az, hogy a szakképzés intézményeiben végzettek száma és felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez. A minőségi munkaerő-utánpótlás biztosítása akkor lehetséges leginkább, ha a munkaadói igényeket leginkább közelítő képzési tartalmat magába foglaló szakmákat oktatunk egy keresletvezérelt, duális képzési rendszerben. Az innováció és technológiai megújulás átszövi a gazdaság egészét és folyamatosan új feladatokat ró az oktatás-nevelés folyamatára is.

Díjátadás

Az oktatási rendszer digitális átalakulásának legfontosabb célja a tanulók sikeres felkészítése a digitális világ térhódítására, melynek egyik lehetséges eszköze annak biztosítása, hogy lehetőség szerint minden tanuló elsajátíthassa a jövő technológiáit, nem csak az informatikát, hanem a robotikát, a kiterjesztett valóságot, vagy a 3D nyomtatást. A tanulók kimagasló eredményei, sikerei hírül viszik a tagintézmények jó hírét és erősítik a városok közösségének egységét. Hajdú-Bihar megye vidéki városai ugyanis csak akkor fejlődhetnek dinamikusan tovább, ha a jövő generációi elkövetkezendő életük színteréül választják majd ezeket a településeket. Végezetül kiemelt figyelemmel gratulált Főigazgató asszony a BSZC legeredményesebb és legtehetségesebb tanulóinak. Végezetül jókívánságait fejezte ki, és kérte őket arra, hogy haladjanak tovább ezen az úton, érjenek el további fényes eredményeket a sport és a tudomány területén. Szerezzenek ezáltal olyan egész életre szóló lendületet és inspiráló élményeket, melyet későbbi életük alakításában is malterként felhasználhatnak.

A köznevelési intézményeknek többek között az a feladata, hogy teret adjanak a szunnyadó tehetségek kibontakozásának. Hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményei kiválóan látják el ezt a feladatot, mi sem bizonyítja jobban, mint az a számos nemzetközi, országos, regionális és megyei eredmény, amelynek legnagyszerűbb birtokosai ezen a napon kerültek díjazásra.

Az ünnepi beszéd és műsor után érkeztek a „csillagok” a pulpitushoz, ahol Pelyhéné Bartha Irén főigazgató asszonytól elismerő oklevelet, Papp Gábor kancellár úrtól könyvjutalmat vettek át. A tehetséggondozás széles palettáját bizonyítja, hogy közismereti, idegen nyelvi, informatikai, sport és természetesen szakmai versenyek díjazottjai, szám szerint 84 országos szinten kimagasló eredményt elért diák kapott főigazgatói dicséretet. Felkészítésükben 41 pedagógus működött közre. Lelkiismeretes munkájukért ők is elismerésben részesültek. A BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesült Kányási Sándor Martin tanuló, aki az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen, épület és szerkezetlakatos szakmában 2. helyezést ért el. A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesült Bata László, aki a Budapesten megrendezett „SzakmaSztár”, Szakma Kiváló Tanulója versenyen, asztalos szakmában 4. helyezett lett. A BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesültek a CEFU-Centrum Futsal Országos Bajnokság döntőjében elért VIII. helyezésükért a Veress Ferenc csapat tagjai.

A kiemelkedő eredmények a tagintézmények hatékony pedagógiai munkáját fémjelzik, az átadott oklevelek pedig megerősítik a diákokat abban, hogy jó úton indultak el céljaik eléréséhez és csak remélni tudjuk, hogy további sikereiket Hajdú-Bihar megye vidéki városaiban fogják kamatoztatni, azok fejlődését elősegítve.

Az ünnepség második részében került sor a Debreceni Egyetem és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti együttműködési keretmegállapodás aláírására is. A tanárjelölt hallgatók iskolai tanítási gyakorlatára és egyéni iskolai gyakorlatára vonatkozó együttműködési keretmegállapodásról Prof. Dr. Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója kiemelte, nagyszerű lehetőségként tekintenek erre az együttműködési lehetőségre. A jövő pedagógusainak életszerű körülmények között nyílik lehetősége gyakorlati készségeik fejlesztésére, tapasztalatok szerzésére.

A keretmegállapodás aláírása után újraélesztő készülékek átadására került sor.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum fontosnak tartja azt, hogy ne csak felújított és korszerűen felszerelt tantermekben tanulhassanak, hanem biztonságban is érezhessék magukat tanulók és felnőttek egyaránt tagintézményekben. A Centrum vezetősége nemcsak a gyerekek szociális körülményeire, hanem egészségügyi állapotára is figyel, éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból nem csak az elsősegély-nyújtáshoz szükséges eszközöket, hanem újraélesztő készülékeket is vásárolnak. A készülékek működtetéséhez értő kollegák képzése folyamatban van. Az elmúlt tanévben 5 tagintézménybe kerültek defibrillátorok, most pedig újabb 3 tagintézmény kapott ilyen készüléket. Pelyhéné Bartha Irén főigazgató, és Papp Gábor kancellár a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziuma (Berettyóújfalu), a BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Hajdúböszörmény), valamint a BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Hajdúszoboszló) tagintézményvezetőjének adta át a készülékeket.

A rendezvényt kötetlen beszélgetéssel egybekötött állófogadás zárta.

Képek az ünnepségről

X Csillagok
X Díjátadás