Logó

Logó

Pályázat


Ünnepélyes tanévnyitó és épületátadó a BSzC Bessenyei György Szakgimnáziumában

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziumában 2017. szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepséget követően átadásra került a felújított főépület. Az ünnepi rendezvényen beszédet mondott Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester, Dr. Marinecz Kornélia tagintézmény-vezető, valamint Soós László, az NGM Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának osztályvezetője.

Dr. Vitányi István köszöntőjében visszaemlékezett iskolás éveire, amikor még a tanévnyitó ünnepség helyszínéül szolgáló kultúrépület tornateremként funkcionált, még korábban pedig tiszti klub működött a falai között.

Szalagvágás

Dr. Vitányi István kiemelte, a Kormány eltökélt szándéka az oktatás színvonalának emelése és feltételének javítása. Ennek okán több mint 50 településen újítanak/újítottak fel oktatási intézményeket, köztük a Bessenyei György Szakgimnázium főépületét is, 130 millió forint értékben. Képviselő úr mind a pedagógusoknak, mind pedig a diákoknak eredményes tanévet kívánt.

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármesterének nyitóbeszédében kiemelte, a szeptember elsejei iskolakezdés ismétlődő sajátossága életünknek, az azonban nem mindennapos, hogy az új tanévet egy megújult épületben kezdhetik tanulók, tanárok.

Az elmúlt évtized óvoda- és iskola-felújításai közben számos változás történt. Mindeközben viszont egyetlen dolgot nem veszíthettünk szem elől: a tanulni, saját jövőt építeni vágyó diák, és az őt a mi gondjainkra bízó szülő ebből a fejlődést, jobbá válást érzékelhessen. Hogy az építkezés, az átszervezés vagy a fenntartóváltás ne legyen negatív hatással a mindennapi munkára. Az intézmények, az alapítók, az elmúlt évtizedek kiemelkedő igazgató- és tanáregyéniségei elevenen élnek sokunk emlékeiben. A legkorábbiakét – mint Brózik Dezsőt, Sárdi Jánosét, Szabó Ferencét, Bagdy Éváét vagy éppen Tarcsi Istvánét – intézménynév vagy az ott fellelhető emléktábla őrzi. Az egykori eleven jelenből ma példaadó múlt lett, ahogy az az egészséges társadalmakban teljesen rendjén is van. Viszont mindaz, ami összeköt minket, nem változik meg. Hisz aki itt dolgozik, itt tanul, ugyanonnan jött, ugyanúgy velünk, köztünk él, mint korábban. Az iskola ugyanúgy mi magunk vagyunk.

Most új köntösben várja a kezdődő tanévet a Bessenyei György Szakgimnázium, és elindult a fejlesztés az Eötvösnél is. Mindkettő a megye valamennyi – Debrecenen kívüli – szakképző iskoláját magában foglaló Berettyóújfalui Szakképzési Centrum keretei között történt. Köszönet a fenntartóknak, a támogatóknak, a kivitelezőknek, és mindenkinek, aki az átmeneti időszakban biztosította/biztosítja a zökkenőmentes tanítást.

Nyitó beszéd

Dr. Marinecz Kornélia, a BSzC Bessenyei György Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetője tanévnyitó ünnepi beszédében elmondta, nehéz elhinni, hogy vége az összefüggő nyári gyakorlatok miatt nem is olyan hosszú nyári szünetnek. Másrészt pedig várakozással tekintünk az új kezdet felé. Vannak jó dolgok is a mai napban. A diákok bizonyára örülnek, hogy újra láthatják az ismerős arcokat, osztálytársakat, a hiányzó barátokat, a tanáraikat. A pedagógusok is örömmel tekintenek a csillogó tekintetekre, megerősítve abbéli hitüket, hogy tanárnak lenni jó.

Tagintézmény-vezető asszony külön köszöntötte az iskola új tanulóit, a 9. évfolyamosokat, akikre a mai naptól más jellegű iskolai élet vár. Dr. Marinecz Kornélia azt tanácsolta a diákoknak, hogy legyenek szorgalmasak, érdeklődők és tanuljanak a felsőbb évesektől, hogy a szüleik büszkék legyenek rájuk és velük együtt örülhessenek. A szülők pedig bízhatnak a pedagógusokban, mindent elkövetnek, hogy gyermekeik okos, ügyes és intelligens fiatalokká váljanak az intézmény falai között.

Februárban a kultúrépület mosdói és öltözői teljes felújításra kerültek, felcsiszoltattuk a díszterem színpadának parkettáját, és időközben elkészült az aula és a díszterem festése is. A legnagyobb munkálatok márciusban vették kezdetüket, a Főépület I teljes felújítására került sor. Nem volt egyszerű feladat az épület kiürítése, és az oktatás átszervezése sem, de most már bátran kijelenthetjük, megérte. A korábban omló vakolat veszélyére figyelmeztető feliratok helyett új köntösbe bújt az épület: vastag hőszigetelésre került a korszerű vakolat, megtörtént az összes külső és belső nyílászáró cseréje. Az új kazánok, a teljesen felújított villamos hálózat és a szintén új vízvezetékrendszer is lényeges elemei a felújításnak. Új arculatot kapott a bejárat, a lépcsőházban, a folyósokon, de még a tantermekben is látványos és egyben könnyen tisztítható lambéria fedi és védi a falakat. A frissen csempézett, járólapozott mosdók már a 21. század követelményeinek felelnek meg. A felújítási munkák során megújult 17 tanterem és 5 mosdóhelyiség, az igazgatási és gazdasági irodák, a könyvtár és a tanári szoba, a közlekedők és a pihenők. Köszönjük a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetőségének, hogy ismerve helyzetünket, elsődleges prioritásként kezelte az infrastrukturális fejlesztést. És köszönjük diákjaink és tanáraink megértését, az építkezéssel járó kellemetlenségek elviselését és a költözködésben nyújtott tevőleges segítségét. Reméljük, hogy a megújult épület végre méltó körülményeket biztosít iskolai hétköznapjainknak.

A tanévnyitót követően a felújított főépület átadása és Soós László, az NGM Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának osztályvezetője avató beszéde következett. Osztályvezető úr örömmel látta, hogy a tanévnyitó során a diákok szemügyre vették a felújítást és ismerkednek az új tantermeikkel. Tagintézmény-vezető asszony beszédében utalt Szent Györgyi Albert mondására: „Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.” Soós László bízik abban, hogy az új épülettel is sikerül hozzájárulni az oktatás színvonalának megtartásához, emeléséhez. A magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően sok lehetőség van a ma fiataljai előtt, hogy a gazdaságban elhelyezkedve, értelmes és számukra is szebb jövőt mutató munkát végezhessenek. Az iskolában megszerzett tudás, szakképzés nagyon fontos, mert a gazdasági verseny miatt a jobb pozíciókat azok a diákok fogják megkapni, akik tanulmányaik során jó eredményt értek el. Osztályvezető úr reményét fejezte ki, hogy ez az új épület olyan pozitív érzelmi töltést és hátteret fog biztosítani, amely a tanulmányi eredményeket is jelentősen javítani fogja.

X Szalagvágás
X Nyitó beszéd